Huskeliste ved bilagsinnlevering:

 Husk.moms.1
 

MVA-terminer 

Term:

Mnd:

Innlevering
av bilag (ca):

Oppg. frist,
forfall:

1.

jan-feb

10. mars

10. april

2.

mar-apr

10. mai

10. juni

3.

mai-jun

10. juli

31. aug

4.

jul-aug

10. sept

10. okt

5.

sept-okt

10. nov

10. des

6.

nov-des

10. jan

10. feb

 


 

 

 

 

 

  

 

 

De som ønsker eller har avtale om å levere bilag hver måned, leverer ca den 10. til 15. i hver måned eller så snart bankkontoutskriftene er mottatt.

De som har årsterminoppgave for moms ønsker vi at leverer bilagene hvert kvartal, det vil si ca. 10. april, 10. juli, 10. oktober og 10.januar.

 
Skriv gjerne kommentarer på bilagene, hva ting er brukt til osv.. Spesielt viktig når det ikke er varekjøp, men varer til internt bruk eller vedlikehold.


På bilag til bespisning, mat, kurs og møter må det stå hvem som har deltatt og i hvilken anledning (legg gjerne med kopi av kursinnbydelse, etc.).


Ved reiser i næring må det leveres reiseregning/oppsett over turen med dato, tidspunkt, hvor, hvorledes(reisemåte) og hvorfor(formål). Husk; underbilag.


Alle bilag vedrørende bil merkes med reg.nr. (hvis du har flere), rekvisita skal spesifiseres.

 

forsikringer må kopi av polisen(e) vedlegges.

 

På alle kontantbilag skal det stå ditt firmanavn (bruk gjerne stempel) og momsen må være spesifisert.

 

HUSK: Alle bankkontoutskrifter MÅ være med. Gå igjennom dem før innlevering og sjekk at alle bilag vedr. næring er med, og merk av det som eventuelt er privat.


Hvis det skulle være flere spørsmål er det bare å kontakte oss for mere info.

 

 

Årsoppgjøret 2018 

 

ÅRSHUSK annen næring 2018 

 

Varelagerliste an med bil 2018 

 

Opplysninger til årsoppgjøret landbruk - dyreliste - 2018

 

Kopi av Varelager bønder 2018 

 

Kopi av lastebilskjema 2018 

 

JULEBREV landbruk 2018 

 

Div. oppslysninger 31.12.18 jordbruk 

 

Annen næring 2018